Historie

In het jaar 1884 werd de 1e Openbare Basis School in Welsum gebouwd. Het bood een locatie voor educatie en speelruimte voor de kinderen van het dorp. Gedurende vele decennia diende het als een belangrijk middelpunt van de lokale gemeenschap, met in diverse jaren meer dan 100 leerlingen. Met de veranderende demografie en veranderende onderwijsbehoeften, werd de basisschool in 1955 vervangen door een nieuwe school met ca. 70 leerlingen Een deel van de oude school werd geschikt gemaakt voor een brandweerkazerne.

In 1996 werd de school nogmaals vervangen door een nieuwbouw, nu afgestemd op het lagere aantal leerlingen en duurzaamheid. Door het steeds afnemende aantal leerlingen, is uiteindelijk besloten de Openbare Basis School te integreren in Dorpshuis de Bongerd, evenals de brandweerkazerne. Hoewel de voormalige brandweerkazerne en basisschool niet langer actief zijn, blijven ze heden ten dage symbolen van de geschiedenis van Welsum. Het zijn plekken die belangrijk waren voor de gemeenschap en waar mensen herinneringen aan koesteren.

Enkele foto's van de locatie van het pand uit de periode 1884-2023

1884

 

1955

 

In 1955 werd een deel van de oude school (van 1884) behouden voor Brandweergarage.

1996-2023