Achtergrond

 

Welzorgsum is in 2017 begonnen als een werkgroep opgericht vanuit Plaatselijk Belang Welsum, met ondersteuning van de gemeente Olst-Wijhe en met als doel om het voor oudere inwoners mogelijk te maken in Welsum te kunnen (blijven) wonen. Inmiddels is dit initiatief formeel geregeld in de Stichting Welzorgsum. De stichting maakt zich sterk voor de gemeenschap van Welsum, waarbij haar inwoners oud kunnen worden met een positief vooruitzicht op een lokaal zorg-, welzijns- en woonaanbod. Welzorgsum staat voor verbondenheid. Belangrijkste onderdeel van de plannen van Stichting Welzorgsum is de realisatie van een kleinschalig appartementencomplex de Welsumerhof in Welsum. IJsselbosch OG B.V. uit Welsum was bereid mee te denken en te investeren. Ook Buurtzorg en de gemeente Olst-Wijhe dachten constructief mee. In gezamenlijkheid zijn de plannen uitgewerkt.

Welsumerhof bestaande uit 3 woonlagen met 14 appartementen en een ontmoetingsruimte wordt gebouwd op de plaats van de oude basisschool. De bouw start midden 2024 en zal omstreeks de herfst/winter van 2025 worden opgeleverd. De appartementen worden aangepast, senior-proof gebouwd. Ze zijn allereerst bedoeld voor 60+ (oud) inwoners en inwoners met een beperking (zonder leeftijdsgrens) uit Welsum en uit direct grenzend gebied aan Welsum. Ze zijn speciaal bestemd voor de mensen die zelfstandig willen blijven wonen, maar daarbij behoefte hebben aan enige ondersteuning en/of hulp. In dit verband zal actief contact worden onderhouden met Buurtzorg die de benodigde zorg kan bieden aan de bewoners van Welsumerhof.

De 14 appartementen bestaan uit 5 koop- en 9 huurappartementen, waarvan er 4 voor sociale huur bestemd zijn. IJsselbosch OG B.V. regelt de verkoop en verhuur van de appartementen, terwijl Stichting Welzorgsum via de Commissie van Toewijzing de appartementen toewijst. Om in aanmerking te komen voor een appartement zijn toewijzingscriteria van toepassing. De persoonlijke omstandigheden worden daaraan getoetst, waarbij de bovenste criteria het grootste gewicht hebben. Met de toetsing wordt bepaald of belangstellenden op de lijst van potentiële kopers of huurders kunnen komen.