Commissie van Toewijzing

De leden van de Commissie van Toewijzing zijn:

  • Dhr. Ton Strien, onafhankelijk voorzitter
  • Dhr. Frank van Breemen, namens Stichting Welzorgsum
  • Dhr. Wim Bijsterbosch, namens IJsselbosch OG B.V.