Welzorgsum

Welzorgsum is in 2017 begonnen als een werkgroep opgericht vanuit Plaatselijk Belang Welsum, met ondersteuning van de gemeente Olst-Wijhe, met als doel om het voor oudere inwoners mogelijk te maken in Welsum te kunnen (blijven) wonen.

Inmiddels is dit initiatief formeel geregeld in de Stichting Welzorgsum. Deze stichting maakt zich sterk voor de gemeenschap van Welsum, waarbij haar inwoners oud kunnen worden met een positief vooruitzicht op een lokaal zorg-, welzijns- en woonaanbod. Welzorgsum staat voor verbondenheid.

Belangrijkste onderdeel van de plannen van Stichting Welzorgsum is de realisatie van een kleinschalig woonzorg-appartementencomplex in Welsum. IJsselbosch OG B.V. uit Welsum was bereid mee te denken en te investeren. Ook Buurtzorg en de gemeente Olst-Wijhe dachten constructief mee. In gezamenlijkheid zijn de plannen uitgewerkt. De oude school is gesloopt en midden 2024 begint de bouw.