Bouwproject gestart: sloop oude schoolgebouw

27-09-2023 | 10:35

Het is zover. Deze week is het bouwproject voor het nieuwe pand begonnen met de sloop van het oude schoolgebouw. Ook de oude lindeboom, die op het schoolplein stond, is inmiddels gekapt. De boom is geschonken aan WEK die van het hout iets moois gaan maken met een goede bestemming. Zodat deze mooie oude boom in de herinnering blijft van de Welsumers.

Inmiddels is de sloop van de oude gebouwen vrijwel afgerond. Het puin is afgevoerd. Klaar voor de volgende fase!