Infoavond Welsumerhof

18-04-2024 | 08:35

Tijdens een drukbezochte informatieavond over de op stapel staande bouw van een appartementencomplex in Welsum, primair bestemd voor senioren uit Welsum (en directe omgeving), werden de plannen uit de doeken gedaan. Wim Bijsterbosch, de projectontwikkelaar lichtte toe hoe het pand er uit gaat zien; de makelaar legde de verkoop werkwijze uit, de aannemer en de leverancier van de technische installatie lieten hun licht schijnen over de bouw van het complex. Ook werd toegelicht hoe belangstellenden zich kunnen melden voor de koop- en huurappartementen. In totaal worden 14 appartementen gebouwd (5 koopappartementen, 5 vrije sector huur en 4 sociale huurappartementen).

De planning is dat er vanaf medio juni gebouwd gaat worden op het terrein van de inmiddels gesloopte basisschool in de kern van het dorp. De doorlooptijd voor de bouw bedraagt ca. 14 maanden. Dat betekent dat toekomstige bewoners in het najaar van 2025 hun intrek kunnen nemen in het voor deze doelgroep van alle gemakken voorziene complex.

De appartementen worden toegewezen op basis van een aantal vastgestelde criteria, waarbij Welsumers vanaf 60 jaar met een hulp- of zorgvraag als eerste categorie in aanmerking komen.

Een toewijzingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Welzorgsum, IJsselbosch o.g. BV en een onafhankelijk voorzitter zal de aanvragen de komende periode beoordelen.

Tijdens de avond werd ook toegelicht dat in het separate gebouw (gerenoveerd restant van de oude school) een tweetal appartementen gerealiseerd gaat worden. In deze appartementen gaat Stichting Welzorgsum proberen zoveel mogelijk zorg- en welzijnsdiensten ten behoeve van alle dorpsbewoners te realiseren. Gedacht kan worden aan bijv. fysiotherapie, maar ook de kapper of de pedicure kan een aantal uren per week zitting houden in de nieuwe multifunctionele ruimte.

De tweede ruimte wordt ingericht als logeerappartement. Mensen uit Welsum of directe omgeving kunnen in overleg dit appartement tijdelijk huren voor bijvoorbeeld een aantal weken na ontslag uit het ziekenhuis, of voor terminale zorg. Alles natuurlijk onder de voorwaarde dat voldoende zorg georganiseerd kan worden. Stichting Welzorgsum zet zich daarnaast in voor het inrichten en het gebruik van de ontmoetingsruimte in het complex voor bewoners. Benadrukt werd dat al deze zaken uitsluitend van de grond kunnen komen in samenwerking met de inwoners en alle actieve vrijwilligers in het dorp. Nog voldoende werk aan de winkel dus!

Alle plannen zijn vanaf 20 april beschikbaar via deze site.

Last but not least werd de naam voor het nieuwe complex onthuld. Als het allemaal volgens planning verloopt kan de ‘Welsumerhof’ in het najaar 2025 geopend worden.