Wat doet Stichting Welzorgsum?

De doelstelling van Stichting kunt u lezen in de statuten. Kortweg gezegd, alles met en voor de bewoners van Welsumerhof dat de projectontwikkelaar niet voor zijn rekening kan nemen. Zo veel mogelijk samen met en ook voor de inwoners van het dorp Welsum.

Wat is dat dan?
Allereerst ervoor zorgen dat toewijzing van de appartementen volgens de opgestelde regels gebeurt. Zie daarvoor de zogenaamde toewijzingsprocedure.

En verder?
We proberen ervoor te zorgen dat we zo veel mogelijk samen met de bewoners en alle vrijwilligers in het dorp activiteiten voor de bewoners van Welsumerhof en andere ouderen in Welsum realiseren.

Nog meer?
Ja. We proberen ook te regelen dat er algemene diensten voor alle inwoners aangeboden gaan worden in de algemene ruimtes. Diensten zoals bijvoorbeeld, fysiotherapie, kapper en pedicure. Ook het verhuren van het appartement dat beschikbaar is voor bijvoorbeeld verblijf voor een periode na ontslag uit het ziekenhuis of verhuur aan familie die op bezoek is, behoort tot onze taken. Welzorgsum heeft de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de drie algemene ruimtes in Welsumerhof. En voor de exploitatie van die ruimtes na de oplevering van het complex.

Is dat alles?
Vast niet. De rest werken we graag samen met de bewoners en inwoners/vrijwilligers van Welsum uit.