Welsumerhof voor Welsum

Op de locatie van de voormalige basisschool en brandweerkazerne in de kern van Welsum aan de IJsseldijk wordt het appartementencomplex Welsumerhof voor 60-plussers (met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte) uit Welsum en directe omgeving gerealiseerd.

Het nieuw te bouwen complex bestaat uit 14 voor ouderen aangepaste koop- en (sociale) huurappartementen met een ontmoetingsruimte en 2 maatschappelijke ruimtes voor algemene voorzieningen, zoals b.v. behandelruimte, arts, therapie, pedicure, kapper, tijdelijke opvang, terminale zorg en logeer-mogelijkheid. De algemene voorzieningen zijn ook beschikbaar voor de inwoners van Welsum.

Voor de sociale huurappartementen geldt een inkomenstoets volgens de normen van toewijzing van de Rijksoverheid. Om in aan-merking te komen voor een appartement zijn de toewijzingsvoor-waarden van Welsumerhof van toepassing.

De volledige informatiebrochure over Welsumerhof kunt u hier downloaden.

 

Korte beschrijving van het project

 

De 14 appartementen en 1 ontmoetingsruimte zijn verdeeld in 1 gebouw met 3 bouwlagen zijnde begane grond en respectievelijk 1e en 2e verdieping. Het appartementen complex is voorzien van een trappenhuis incl. lift plus 15 bergingen voor individueel gebruik op de begane grond als ook een gedeelte waar scootmobielen gestald kunnen worden met 4 oplaadstations.

Het bestaand gedeelte (voorheen een deel van de school) wordt omgebouwd tot een logeerappartement dat flexibel gebruikt kan worden voor b.v. Eerste lijns opvang, Respijtzorg, Terminale zorg en de 2e ruimte is ook flexibel te gebruiken voor b.v. fysiotherapie, pedicure, kapper, huisartsdiensten, informatieloket.

In totaal worden er 17 parkeerplaatsen aangelegd in de buitenruimte inclusief een mantelbuis voor een laadpaal.